Dynamika Przelotu

Beskid Niski

Wybrane statystyki dotyczące dynamiki przelotu ptaków w Beskidzie Niskim. Liczby dotyczą 5. dniowych okresów (pentad).

Rysunek D.1. Dynamika przelotu ptaków w Beskidzie Niskim pokazuje wartość sumy zaobrączkowanych ptaków z okresów pentad jesiennych. Wykres pokazuje liczbę wszystkich zaobrączkowanych ptaków - sumę z okresu 5 dni.

Rysunek D.2. Dynamika przelotu ptaków w Beskidzie Niskim pokazuje wartość mediany sum wszystkich zaobrączkowanych ptaków z okresów pentad jesiennych ze wszystkich lat badań. Wykres pokazuje, że średnio, najwięcej ptaków wędruje w Beskidzie Niskim (i łapie się w sieci ornitologiczne) na przełomie września i października. W tym okresie można oczekiwać schwytania około 300 ptaków w ciągu 5 dni.

Rysunek D.3. Dynamika przelotu strzyżyka (Troglodytes troglodytes) pokazuje sumę schwytanych strzyżyków z okresów pentad jesiennych. Wykres wskazuje koncentracje osobników tego gatunku w trakcie jesiennego przelotu na stacji Rostajne.

Rysunek D.4. Dynamika przelotu rudzika (Erithacus rubecula) pokazuje sumę schwytanych rudzików z okresów pentad jesiennych. Wykres wskazuje koncentracje osobników tego gatunku w trakcie jesiennego przelotu na stacji Rostajne.

Rysunek D.5. Dynamika przelotu zimorodka (Alcedo atthis) pokazuje sumę schwytanych zimorodków z okresów pentad jesiennych. Wykres wskazuje koncentracje osobników tego gatunku w trakcie jesiennego przelotu na stacji Rostajne.

Rysunek D.6. Dynamika przelotu świstunek (Phylloscopidae) pokazuje sumę schwytanych świstunek z okresów pentad jesiennych. Wykres wskazuje koncentracje osobników tej rodziny w trakcie jesiennego przelotu na stacji Rostajne.

Rysunek D.7. Dynamika przelotu pokrzewek (Sylviidae) pokazuje sumę schwytanych pokrzewek z okresów pentad jesiennych. Wykres wskazuje koncentracje osobników tej rodziny w trakcie jesiennego przelotu na stacji Rostajne.

Rysunek D.8. Dynamika przelotu sikor (Paridae) pokazuje sumę schwytanych sikor z okresów pentad jesiennych. Wykres wskazuje koncentracje osobników tej rodziny w trakcie jesiennego przelotu na stacji Rostajne.

Zasady korzystania i cytowania

Dane zawarte na wykresach i w tabelach mogą być kopiowane, przechowywane i przetwarzane za darmo. Mogą być również udostępniane lub publikowane w jakiejkolwiek formie (w prasie, telewizji, podczas wykładów oraz w czasopismach i książkach naukowych i popularno-naukowych itp.), pod warunkiem zacytowania źródła ich pochodzenia zgodnie z poniższą formułą:

Stowarzyszenie Carpatica 2020-2025: Internetowe wyniki obrączkowania ptaków. Strona WWW 2.0 Carpatica - https://www.carpatica.org, [dostęp – wpisz datę*].