Wyniki

Wyniki obrączkowania ptaków

Wyniki 1998 - 2023

Wybrane wyniki obrączkowania ptaków w ramach prac Akcji Carpatica. Wyniki publikujemy ze wszystkich stacji (M - Myscowa, P - Polany, R - Rostajne) w Beskidzie Niskim oraz punktów Akcji Karmnik.

Beskid Niski

Rysunek W.1. Suma wszystkich zaobrączkowanych ptaków pokazuje całkowitą liczbę schwytanych i zaobrączkowanych ptaków w każdym roku badań Akcji Carpatica w Myscowej w latach 1998-2017, w Polanach 2018 i w Rostajnem 2019-2023.

Akcja Karmnik

Wyniki obrączkowania w ogrodzie botanicznym w Krakowie w latach 2000 - 2023

Wiadomości powrotne w latach 2000 - 2023

Zasady korzystania i cytowania

Dane zawarte na wykresach i w tabelach mogą być kopiowane, przechowywane i przetwarzane za darmo. Mogą być również udostępniane lub publikowane w jakiejkolwiek formie (w prasie, telewizji, podczas wykładów oraz w czasopismach i książkach naukowych i popularno-naukowych itp.), pod warunkiem zacytowania źródła ich pochodzenia zgodnie z poniższą formułą:

Stowarzyszenie Carpatica 2020-2025: Internetowe wyniki obrączkowania ptaków. Strona WWW 2.0 Carpatica - https://www.carpatica.org, [dostęp – wpisz datę*].