Darowizna

Wspieraj nasze działania


Przekazując darowiznę...

Pomagasz nam działać i realizować projekty dla przyrody. Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenie Carpatica skuteczniej działa na rzecz ochrony przyrody. Każda kwota jest dla nas bardzo ważna.

Przekazane pieniądze przeznaczymy w całości na realizację statutowych celów naszego Stowarzyszenia, którymi są:

Przekazana darowizna wesprze ogólną działalność Stowarzyszenia bądź realizację konkretnego programu.

Do:
STOWARZYSZENIE CARPATICA

Na rachunek:
30 1240 4650 1111 0010 4191 7850

Dane banku odbiorcy:
Bank Pekao S.A.

Tytuł przelewu:
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE

Darowizny mogą zostać odpisane od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, zobacz jak możesz odliczyć darowiznę dla organizacji pozarządowej od podatku?


Wszystkim naszym Darczyńcom jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.
Bez Waszego wsparcia nie bylibyśmy w stanie zdziałać tak wiele na rzecz ochrony przyrody.