Gatunki Ptaków

Beskid Niski

Wybrane statystyki dotyczące gatunków ptaków obrączkowanych w Beskidzie Niskim. Gatunki pogrupowane są zgodnie z systematyką ptaków. Kolorem zielonym wyodrębniamy trwający, jeszcze nie zakończony, sezon.

Rysunek G.1. Liczba osobników trzech najliczniejszych gatunków pokazuje sumę zaobrączkowanych osobników z trzech najliczniej obrączkowanych gatunków ptaków od początku sezonu.

Rysunek G.2. Liczba osobników najlicznejszych grup gatunków pokazuje liczbę osobników w grupie gatunków ptaków zaobrączkowanych od początku sezonu.

Rysunek G.4. Procentowy udział grup gatunków w ogółem schwytanych pokazuje proporcje w liczbie schwytanych grup gatunków ptaków od początku sezonu.

Zasady korzystania i cytowania

Dane zawarte na wykresach i w tabelach mogą być kopiowane, przechowywane i przetwarzane za darmo. Mogą być również udostępniane lub publikowane w jakiejkolwiek formie (w prasie, telewizji, podczas wykładów oraz w czasopismach i książkach naukowych i popularno-naukowych itp.), pod warunkiem zacytowania źródła ich pochodzenia zgodnie z poniższą formułą:

Stowarzyszenie Carpatica 2020-2025: Internetowe wyniki obrączkowania ptaków. Strona WWW 2.0 Carpatica - https://www.carpatica.org, [dostęp – wpisz datę*].