Dane Kontaktowe

Akcja Carpatica, Stowarzyszenie Carpatica

Stowarzyszenie Carpatica

Adres: Buków 189, 32-031 Mogilany, Polska
Tel: +48 605 671 676
Strona WWW: https://www.carpatica.org
E-mail: carpatica@carpatica.org
Lokalizacja badań: Beskid Niski, Karpaty, Polska
Sezon aktywności: Jesień, od sierpnia do listopada
Cel badań: Migracja ptaków śpiewających w warunkach górskich.

CaRpatica association

Address: Buków 189, 32-031 Mogilany, Poland
Tel: +48 605 671 676
Website: https://www.carpatica.org
E-mail: carpatica@carpatica.org
Research location: Low Beskids, Carpathians, Poland
Season of activities: Autumn, since August till November
Target of research: Migration of songbirds through mountains.

IBAN: PL30 1240 4650 1111 0010 4191 7850