Dane Kontaktowe

Akcja Carpatica, Stowarzyszenie Carpatica

FacebookInstagram

Stowarzyszenie Carpatica

Adres korespondencyjny:
ul. Piltza 35/74, 30-392 Kraków, Polska
Tel:  +48 606 111 696

Strona WWW: https://www.carpatica.org
E-mail: carpatica@carpatica.org

Lokalizacja badań: Beskid Niski, Karpaty, Polska
Sezon aktywności: Jesień, od sierpnia do listopada
Cele badań: Migracja ptaków śpiewających w warunkach górskich.

CaRpatica association

Postal address:
ul. Piltza 35/74, 30-392 Kraków, Poland
Tel: +48 606 111 696

Website: https://www.carpatica.org
E-mail: carpatica@carpatica.org

Research location: Low Beskids, Carpathians, Poland
Season of activities: Autumn, since August till November
Research goals: Migration of songbirds through mountains.

IBAN: PL30 1240 4650 1111 0010 4191 7850
NIP: 9442232189
REGON: 12146717000000
Dane KRS: Stowarzyszenie Carpatica - 0000362100