Akcja Carpatica

Badania wędrówek ptaków

Akcja Carpatica to obóz ornitologiczny działający w południowej Polsce, w Karpatach. Stacja jest zrzeszona w Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków i ściśle przestrzega jednolitych metod pracy terenowej w oparciu o standardy Akcji Bałtyckiej.

Pierwszy jesienny obóz zorganizowany był w 1986 roku w pobliżu miejscowości Zawichost. Firmowany był on wówczas przez Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaobrączkowanie w 1999 roku blisko 3500 ptaków, złapanie wielu gatunków przekraczających liczebność kilkuset osobników w sezonie czy wreszcie schwytanie takich rzadkości w Beskidzie Niskim jak świstunka żółtawa czy pierwiosnek z obrączką z Estonii pozwoliło podjąć decyzję o wyborze Myscowej jako miejsca regularnych prac Akcji Carpatica.