Wolontariat

Wolontariusze Akcji Carpatica

Wolontariat

Akcja Carpatica, podobnie jak wiele innych przedsięwzięć, wyrosła na gruncie rozszerzania prywatnych zainteresowań, a dokładnie na fascynacji i chęci dalszego poznawania mechanizmów migracji ptaków. Pytania jakie stawialiśmy sobie na samym początku, jako organizatorzy, miały ograniczony charakter, w związku z czym znalezienie na nie odpowiedzi wymagało pracy zaledwie kilku osób. Wraz z rozwojem zakresu działania AC niemożliwym okazało się realizowanie jej celów, bez zaangażowania większej rzeszy osób.

Z tego powodu rozpoczęliśmy intensywną współpracę z szerszym kręgiem ornitologów oraz miłośników przyrody. Przez kilkanaście lat w prace Akcji Carpatica włączyło się kilkaset wolontariuszy, z których duża część z roku na rok poświęca co najmniej kilka dni swojego czasu, aby wspomóc nasze badania naukowe.

Przedmiotem naszych badań są mechanizmy migracji ptaków. Trudno sobie wyobrazić, aby zagadnienie to mogło być wyjaśnione kompleksowo w laboratorium lub nawet w terenie przy kilkudziesięcioletnim zaangażowaniu jednego wybitnego naukowca. Zjawisko to jest na tyle skomplikowane, iż jedynie zorganizowane struktury działające w formie wolontariatu mogą się przyczynić do zebrania odpowiedniej ilości rzeczywistych i rzetelnych danych. Co więcej mechanizmy migracji wiążą się z dynamicznymi i długofalowymi zmianami, dlatego tylko regularny monitoring pozwala na ocenę sytuacji bieżącej oraz daje prawo do wyciągania wniosków ogólnych. Tego typu badania wymagają zaangażowania dużej części społeczeństwa.

Ciesząc się ogromnie, że udało nam się do tej pory zachęcić tak wiele osób do prac nad poznaniem migracji ptaków, wierzymy, że z roku na rok będzie ich wciąż przybywać. Wszystkich, którym bliska jest ochrona ptaków na szlakach ich wędrówek zapraszamy do współpracy.

Pomagając jako wolontariusz...

Przynosisz swoje pomysły, pracę i zaangażowanie. Bez tego nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.

Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w pracach terenowych, a także zaangażowanie w budowie strony internetowej, zaangażowanie w aktywność na Forum oraz profilu Facebook.

Uczestnictwo

Uczestnikiem Akcji może zostać każdy, kto interesuje się ptakami lub przyrodą. Praca na punkcie wymaga pewnego zahartowania (nocleg w namiocie) - zwłaszcza w okresie "późnojesiennym", kiedy oprócz niskich temperatur dokuczliwe są opady deszczu. Praca na punkcie niesie również ze sobą obowiązki, wynikające z pracy w terenie (pomoc w organizowaniu drewna opałowego, transport wody, pilnowanie porządku w obozie, itd.).

Wszystkie prace obrączkarskie prowadzone są przez kierownika punktu, który dysponuje aktualnym zezwoleniem na obrączkowanie ptaków, wydanym przez Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku. Kierownik punktu odpowiada za naukową i techniczną stronę badań na punkcie oraz za całokształt pracy punktu.

Pozostałe osoby znajdujące się na punkcie zobowiązane są do pomocy w regularnych kontrolach siatek ornitologicznych i wykonywaniu eksperymentów, wspomaganiu prac związanych z utrzymaniem jak najlepszego stanu przyrządów naukowych oraz pracach gospodarczych w obozie.

Dla ornitologów dysponujących dużymi umiejętnościami terenowymi pobyt na punkcie stwarza idealną możliwość pracy z trudnymi do identyfikacji gatunkami. Dla ornitologów początkujących udział w pracach obrączkarskich to ogromna pomoc nabieraniu doświadczeń dotyczących badań i obserwacji terenowych.

Zgodnie z dotychczasową praktyką uczestnicy sami pokrywają koszty swojego dojazdu oraz wyżywienia. Artykuły spożywcze można nabyć w sklepie oddalonym około 4 km od obozu. Wyposażenie dostępne na miejscu to butle z gazem, palniki i naczynia kuchenne, płaszcze przeciwdeszczowe, wodery.

Uczestnik Akcji zabiera ze sobą na obóz rzeczy osobiste, ciepłe ubranie, kurtkę przeciwdeszczową, buty gumowe, czapkę, śpiwór, materac lub karimatę, czołówkę lub latarkę.