Carpatica

Akcja i Stowarzyszenie

Badania i ochrona dziko żyjących ptaków
oraz ich siedlisk

Prowadzimy i promujemy działalność na rzecz ochrony przyrody, szczególnie ochrony dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk.

Misją Stowarzyszenia jest efektywna ochrona dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk m.in. poprzez badanie wędrówek ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Karpat a także poprzez budowanie bazy wiedzy na temat ptaków i ich siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem aspektów migracji.

Stowarzyszenie Carpatica prowadzi również działania o charakterze edukacyjnym, promujące ochronę ptaków i ich siedlisk.

Beskid Niski, Dolina Wisłoki

Od roku 2019, terenowa stacja badawcza Akcja Carpatica mieści się w sąsiedztwie nieistniejącej już łemkowskiej miejscowości Rostajne (N 49° 30' 16" E 21° 25' 28"), gmina Krempna, województwo Podkarpackie.
Obóz położony jest na terenie Magurskiego Parku Narodowego, na lewym brzegu Wisłoki.

Dojazd samochodem

Z Gorlic, Jasła oraz Dukli należy się kierować do Nowego Żmigrodu. Z Nowego Żmigrodu do Krempnej. Z Krempnej w kierunku miejscowości Grab (przez Kotań i Świątkową Małą) drogą numer 992. Po 7,2 kilometrach od centrum Krempnej należy skręcić w lewo, w leśną, utwardzoną drogę.
Przy drodze znajdują się dwa seledynowe słupki z pomarańczowymi flagami. Po około 100 metrach jest biało-zielony szlaban. Jeśli jest zamknięty to dalej należy iść pieszo.

Dojazd autobusem

Połączenia autobusowe PKS tylko z Jasła! Z Jasła odjeżdżają autobusy jadące w kierunku miejscowości Grab. Wszystkie autobusy jadą przez Nowy Żmigród oraz Krempną. Ponieważ w trakcie dnia odjeżdżają zazwyczaj trzy autobusy, radzimy przed zaplanowaniem wyjazdu odwiedzić stronę z rozkładem jazdy.
Należy wysiąść na przystanku Rostajne - Osada i cofnąć się około 1 km, drogą asfaltową w kierunku z którego przyjechał autobus (kierunek Krempna).
Można także poprosić kierowcę o zatrzymanie się przy wejściu na drogę prowadzącą do obozu.