Narodowy Instytut Wolności

WSPARCIE DORAŹNE W SEZONIE 2023 

Prace terenowe w jednym z najpiękniejszych i najdzikszych miejsc w Polsce to niewątpliwie duży zaszczyt. Wiąże się to również z pewnymi niedogodnościami. W tym sezonie wyjątkowo często nasze obozowisko odwiedzały jelenie, niszcząc przy tym od czasu do czasu rozstawione tam sieci ornitologiczne.
Zapas szybko się wyczerpał, ale udało nam się uzupełnić rezerwy między innymi dzięki wsparciu z Narodowego Instytutu Wolności.

Zakup 37 sieci ornitologicznych dla terenowej stacji badawczej Akcji Carpatica został zrealizowany w ramach Rządowego Program Wspierania Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2023, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Kwota otrzymanej dotacji to 9863,37 zł.