Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Carpatica

FacebookInstagram

W dniu 12 sierpnia 2010 Stowarzyszenie Carpatica zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362100.

Stowarzyszenie Carpatica zostało powołane na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2010 na Magurze Małastowskiej. Zebranie założycielskie uchwaliło statut i powołało władze Stowarzyszenia Carpatica.