Copyrights

Wszelkie prawa zastrzeżone

Dziękujemy wszystkim współpracownikom i sympatykom Akcji Carpatica, członkom Stowarzyszenia Carpatica, gościom i przyjaciołom, za udostępnianie zdjęć, rysunków i grafik, ale też tekstów oraz rozwiązań technologicznych.

W szczególności są to (w kolejności alfabetycznej):

 • Boguś Bartosz

 • Grzesiek Cierlik

 • Marek Jędra

 • Hubert Kamecki

 • Maciek Klejdysz

 • Lucyna Paszek

 • Artur Pędziwilk

 • Paweł Rumian

 • Ola Suchowiejko

 • Witek Ziaja

 • Ania Zięcik

Materiały na tej stronie internetowej są udostępnione na licencji:

Wolno:

 • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie.

 • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Licencjodawca nie może odwołać udzielonych praw, o ile są przestrzegane warunki licencji.

Na następujących warunkach:

 • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Uwagi:

 • Warunki licencyjne nie muszą być przestrzegane w odniesieniu do tych fragmentów licencjonowanych treści, które znajdują się w domenie publicznej, lub w przypadku sposobów korzystania dozwolonych przez odpowiednie wyjątki lub ograniczenia prawa autorskiego.

 • Licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja może nie zapewniać wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych użyć utworu. Dotyczy to w szczególności innych praw, takich jak ochrona wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste. Mogą one ograniczać możliwości wykorzystania utworu.