Copyrights

Wszelkie prawa zastrzeżone

Dziękujemy wszystkim sympatykom Akcji Carpatica, członkom Stowarzyszenia Carpatica, gościom i przyjaciołom za udostępnianie zdjęć, rysunków i grafik, ale też tekstów oraz rozwiązań technologicznych.

W szczególności są to (w kolejności alfabetycznej):

Materiały na tej stronie internetowej są udostępnione na licencji:

Wolno:

Na następujących warunkach:

Uwagi: