Badania

Prace badawcze i oferta

Obrączkowanie Ptaków

Cele ze stacji.

Publikacje ze stacji.

Publikacje - Obrączkowanie Ptaków

Obserwacje Wędrówki

Do ornito i europejskich atlasów.

Strategie Wędrówki

Celem badań jest określenie tras migracji ptaków między lęgowiskami a zimowiskami i miejsc odpoczynku w trakcie wędrówek oraz określenie strategii gromadzenia rezerw energetycznych i pokonywania kolejnych etapów migracji przez ptaki. Materiał wykorzystywany to wiadomości powrotne oraz pomiary otłuszczenia i morfologii migrantów, uzyskane w trakcie obrączkowania ptaków. Wyniki mogą być wykorzystane dla celów ochrony ptaków wędrownych w miejscach odpoczynku i zimowania wzdłuż ich tras wędrówek.

Badania biometryczne

Ustandaryzowane dane biometryczne są zbierane w ramach deklaracji powołania Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków i przekazywane corocznie do wspólnej bazy KSSOP. Zacieśniona współpraca zakłada kontynuacje zbierania danych w oparciu o standardy Akcji Bałtyckiej które są przechowywane we wspólej bazie danych KSSOP na systemach informatycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania tego typu mogą na przykład służyć śledzeniu wieloletnich zmian kształtu i wielkości ptaków, w tym kształtu i wielkości ich skrzydeł i ogonów.

Badania pasożytów

Opis badań na pasożytach.

Badania pierzenia

Nic dodać nic ująć.

Telemetria

Nic dodać nic ująć.

fotografia przyrodnicza

Fotografie dzieciołów.
Fotografie zimorodków.
Fotografie ptaków w siatkach.

Oferta zbierania danych

Nasz zespół licencjonowanych obrączkarzy pracuje w standardach merytorycznych Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków. Oprócz ustandaryzowanych danych przekazywanych do Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN oraz KSSOP jesteśmy otwarci na pomoc w zbieraniu innych danych i ich udostępnieniu do Waszych własnych projektów badawczych, np. prac doktorkich, magisterskich, licencjackich i dyplomowych.

Oferta edukacyjna

Obóz ornitologiczny w Beskidzie Niskim oraz Akcja Karmnik w Krakowie są otwarte i pomocne w organizacji spotkań edukacyjnych dotyczących badań ornitologicznych, obrączkowania ptaków oraz badań wędrówki ptaków. Jesteśmy otwarci na wizyty indywidualne, grupy szkolne, rodziny i grupy nieformalne. Zapraszamy.