Badania

Prace badawcze i oferta

Nasz zespół licencjonowanych obrączkarzy pracuje w standardach merytorycznych Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków. Oprócz ustandaryzowanych danych przekazywanych do Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN oraz KSSOP jesteśmy otwarci na pomoc w zbieraniu innych danych i ich udostępnieniu do Waszych własnych projektów badawczych, np. prac doktorkich, magisterskich, licencjackich czy dyplomowych.
Obóz ornitologiczny w Beskidzie Niskim oraz Akcja Karmnik w Krakowie są otwarte i pomocne w organizacji spotkań edukacyjnych dotyczących badań ornitologicznych, obrączkowania ptaków oraz badań wędrówki ptaków. Jesteśmy otwarci na wizyty indywidualne, grupy szkolne, rodziny i grupy nieformalne. Zapraszamy!

Obrączkowanie Ptaków

Obrączkowanie jest najważniejszą i najbardziej powszechną metodą stosowaną w badaniach ornitologicznych wymagających indywidualnej identyfikacji ptaków. Na obrączce wytłoczona jest unikalna kombinacja liter i cyfr. Porównując daty miejsca obrączkowania i ponownego stwierdzenia oznakowanego ptaka, można określić czas, jaki upłynął między tymi zdarzeniami oraz odległość i wzajemne położenie obu tych miejsc. Zebranie większej liczby takich wiadomości dla jakiegoś gatunku, umożliwia jego szersze poznanie.

Wybrane Publikacje - Obrączkowanie Ptaków 

Obserwacje Wędrówki

Wiedza na temat miejsc gdzie wędrują zagrożone gatunki ptaków pozwala podejmować skuteczne działania ochronne i odpowiednie środki zaradcze w przypadku nadchodzących zagrożeń. Przez przygodne i nieplanowe zbieranie danych dotyczących ptaków można poszerzać i uzupełniać bazy danych uzyskiwane w ramach planowych projektów. Są to bardzo wartościowe informacje uzupełniające. Ważne jest, aby dane z obserwacji były zbierane w sposób spójny i dokładny, a obserwacje zostały przeprowadzone przez osoby, które potrafią rozpoznać i zidentyfikować gatunki ptaków. 

Wybrane Publikacje - Wędrówki Ptaków 

Strategie Wędrówki

Celem badań jest określenie tras migracji ptaków między lęgowiskami a zimowiskami i miejsc odpoczynku w trakcie wędrówek oraz określenie strategii gromadzenia rezerw energetycznych i pokonywania kolejnych etapów migracji przez ptaki. Materiał wykorzystywany to wiadomości powrotne oraz pomiary otłuszczenia i morfologii migrantów, uzyskane w trakcie obrączkowania ptaków. Wyniki mogą być wykorzystane dla celów ochrony ptaków wędrownych w miejscach odpoczynku i zimowania wzdłuż ich tras wędrówek.

Wybrane Publikacje - Migracja Ptaków 

Badania biometryczne

Ustandaryzowane dane biometryczne są zbierane w ramach deklaracji powołania Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków i przekazywane corocznie do wspólnej bazy KSSOP. Zacieśniona współpraca zakłada kontynuacje zbierania danych w oparciu o standardy Akcji Bałtyckiej które są przechowywane we wspólej bazie danych KSSOP na systemach informatycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badania tego typu mogą na przykład służyć śledzeniu wieloletnich zmian kształtu i wielkości ptaków, w tym kształtu i wielkości ich skrzydeł i ogonów.

Wybrane Publikacje - Biometria Ptaków 


Badania pasożytów

Opis badań na pasożytach.

Wybrane Publikacje - Pasożyty Ptaków 

Badania pierzenia

Nic dodać nic ująć.

Wybrane Publikacje - Pierzenie Ptaków 

Telemetria

Nic dodać nic ująć.

Wybrane Publikacje - Telemetria Ptaków 

fotografia przyrodnicza

Fotografie dzieciołów.
Fotografie zimorodków.
Fotografie ptaków w siatkach.

Wybrane Publikacje - Fotografia Ptaków