Logo

Carpatica

Logo

Aktualne logo powstało w 2012 roku. Jest autorstwa Maćka Klejdysza. Bazuje na wizerunku sympatycznego i zaobrączkowanego mysikrólika siedzącego na gałęzi. Użyta czcionka to Cambria-Bold.

Pliki źródłowe (fortmat PNG, JPG, CDR i inne)


Alternatywna modyfikacja czcionki w logo, czcionka nieznana. Nieznany też jest pomysłodawca. Ot, wynik burzy mózgów, który przyjął się jako druga najczęściej używana wersja logo.

Pliki źródłowe (fortmat PNG, JPG, CDR i inne)

Poprzednie Logo

Drugie w historii logo powstało na potrzeby powstającego Stowarzyszenia Carpatica. Funkcjonowało do 2012 roku.

Pliki źródłowe (fortmat PNG, JPG, CDR i inne)

Pierwsze Logo

Pierwsze w historii logo Akcji Carpatica zostało zaprojektowane przez Marka Jędrę i Maćka Klejdysza. Jest nim mysikrólik na gałęzi sosny z różą wiatrów i pasmem gór w tle.

Pliki źródłowe (fortmat PNG, JPG, CDR i inne)