Fundacja Orlen

projekt "stacja carpatica"

We wrześniu 2023 otrzymaliśmy darowiznę z środków Fundacji ORLEN, która pozwoli nam kontynuować nasze działania statutowe i zakupić sprzęt niezbędny do prowadzenia badań na zimowej Akcji Karmnik 2023/2024 i jesiennej Akcji Carpatica 2024. Kwota, którą otrzymaliśmy (49 465,12 zł), pozwoli nam na zakup m.in. obrączek, sieci, tyczek, namiotów oraz doposażenie terenowej stacji badawczej.

Bardzo dziękujemy za wsparcie i wkład w badania ornitologiczne.