Władze

Władze Stowarzyszenia Carpatica

Aktualne władze stowarzyszenia zostały wybrane na VII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Carpatica.

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Carpatica zarząd jest organem, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego pracami.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia Carpatica:

  • Grzegorz Cierlik - prezes

  • Witold Ziaja

  • Anna Zięcik

Komisja Rewizyjna

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Carpatica, Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności Zarządu.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Carpatica:

  • Artur Pędziwilk - przewodniczący

  • Karolina Adamska

  • Hubert Kamecki