Władze

Władze Stowarzyszenia Carpatica

Aktualne władze stowarzyszenia zostały wybrane na XIII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Carpatica
18 marca 2023 w Ożennej.

Zarząd

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Carpatica zarząd jest organem, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego pracami.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia Carpatica:


Komisja Rewizyjna

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Carpatica, Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do kontroli działalności Zarządu.

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Carpatica: