Członkostwo

W Stowarzyszeniu Carpatica

Co zrobić, żeby zostać członkiem Stowarzyszenia Carpatica?

Wystarczy wypełnić deklarację członkowską i przesłać pod nasz adres oraz wpłacić składkę członkowską. Składka jest ważna do końca roku, w którym została opłacona. Osoby, które nie opłacą składki w terminie są wykreślane z listy członków Stowarzyszenia Carpatica. Przed upłynięciem ostatecznego terminu opłacenia składki przypomnimy o tym drogą elektroniczną. Wznowienie lub przedłużenie członkostwa nie wymaga ponownego wypełnienia deklaracji.

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia Carpatica

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, jego członek ma prawo:

Obowiązki członka to:

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 50 zł

Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto.

Do:
STOWARZYSZENIE CARPATICA

Na rachunek:
30 1240 4650 1111 0010 4191 7850

Dane banku odbiorcy:
Bank Pekao S.A.

Tytuł przelewu:
SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA ROK ...

AC_Deklaracja_Czlonkowska.pdf