Wsparcie

Wspieraj nasze działania

Pomagając jako wolontariusz...

Przynosisz swoje pomysły, pracę i zaangażowanie. Bez tego nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe.

Dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w pracach terenowych, a także zaangażowanie w budowie strony internetowej, zaangażowanie w aktywność na Forum oraz profilu Facebook.

Przekazując darowiznę...

Pomagasz nam działać i realizować projekty dla przyrody. Dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenie Carpatica skuteczniej działa na rzecz ochrony przyrody. Każda kwota jest dla nas bardzo ważna.

Przekazane pieniądze przeznaczymy w całości na realizację statutowych celów naszego Stowarzyszenia, którymi są:

  • efektywna ochrona dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk;

  • badanie wędrówek ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Karpat;

  • budowanie bazy wiedzy na temat ptaków i ich siedlisk ze szczególnym uwzględnieniem aspektów migracji;

  • prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, promujących ochronę ptaków i ich siedlisk;

  • prowadzenie i popieranie działalności na rzecz ochrony przyrody, szczególnie ochrony dziko żyjących ptaków oraz ich siedlisk.

Przekazana darowizna wesprze ogólną działalność Stowarzyszenia bądź realizację konkretnego programu.

Numer naszego konta:
30 1240 4650 1111 0010 4191 7850

W tytule przelewu prosimy wpisać: "Darowizna dla Stowarzyszenia Carpatica"

Darowizny mogą zostać odpisane od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, zobacz jak możesz odliczyć darowiznę dla organizacji pozarządowej od podatku?


Wszystkim naszym Darczyńcom jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc.
Bez Waszego wsparcia nie bylibyśmy w stanie zdziałać tak wiele na rzecz ochrony przyrody.

Bardzo Wam dziękujemy!!!