facebook

Demo

Carpatica

Sponsorzy

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory włożyli znaczący wkład w rozwój oraz funkcjonowanie Akcji Carpatica.
Byli to w szczególności:

Lasy Państwowe Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie - Nadleśnictwo DUKLA Zaopatrzenie w drewno opałowe w czasie trwania Akcji

Henkel

HENKEL - Surface Technologies Pomoc finansowa w zakupie sprzętu badawczego

Marabut

MARABUT - Producent profesjonalnych namiotów Wieloletnie wsparcie przy zakupie namiotów.

ZZKPK Krosno

Zarząd Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie

Pomoc finansowa w zakupie sprzętu badawczego oraz pomoc techniczna
w trakcie prowadzenia prac badawczych

Liga Ochrony Przyrody

Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Pomoc finansowa w zakupie sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań

Karpaty -  Beskid Niski, Polany