facebook

Demo

ac head

Wg. nazw polskich

Tabela

NAZWA POLSKA
NAZWA ŁACIŃSKA
2017
1998-2017
bączek Ixobrychus minutus   1
białorzytka Oenanthe oenanthe   2
biegus zmienny Calidris alpina   1
bogatka Parus major 172 4373
brzegówka Riparia riparia 2 5
brzęczka Locustella luscinioides   8
cierniówka Sylvia communis 99 1147
czarnogłówka Poecile montanus 67 911
czeczotka Acanthis flammea 3 23
czyż Spinus spinus 93 1961
droździk Turdus iliacus 1 46
dudek Upupa epops   1
dymówka Hirundo rustica 307 1399
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos 2 37
dzięcioł czarny Dryocopus martius   3
dzięcioł duży Dendrocopos major 12 114
dzięcioł zielonosiwy Picus canus 3 31
dzięcioł zielony Picus viridis   21
dzięciołek Dendrocopos minor 2 71
dziędzioł średni Dendrocopos medius 1 2
dziwonia Erythrina erythrina   13
dzwoniec Chloris chloris 132 311
gajówka Sylvia borin 62 1140
gąsiorek Lanius collurio 15 100
gil Pyrrhula pyrrhula 52 1155
grubodziób Coccothraustes coccothraustes 125 629
grzywacz Columba palumbus   1
jarząbek Bonasa bonasia   6
jarzębatka Sylvia nisoria 1 6
jastrząb Accipiter gentilis 1 3
jer Fringilla montifringilla 21 217
kapturka Sylvia atricapilla 524 9478
kląskawka Saxicola rubicola 3 77
kopciuszek Phoenicurus ochruros 48 633
kos Turdus merula 94 1559
kowalik Sitta europaea 16 89
kraska Coracias garrulus   1
krętogłów Jynx torquilla 3 24
krogulec Accipiter nisus 3 49
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra   4
krzyżówka Anas platyrhynchos   1
kukułka Cuculus canorus   2
kulczyk Serinus serinus 119 454
kwiczoł Turdus pilaris 12 184
lelek Caprimulgus europaeus   7
łozówka Acrocephallus palustris 26 539
makolągwa Linaria cannabina 16 52
mazurek Passer montanus   1
modraszka Cyanistes caeruleus 219 5271
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 1 15
muchołówka mała Ficedula parva 5 88
muchołówka szara Muscicapa striata 56 335
muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 115 631
mysikrólik Regulus regulus 21 725
myszołów Buteo buteo   11
oknówka Delichon urbicum   21
orlik krzykliwy Clanga pomarina   2
orzechówka Nucifraga caryocatactes 2 27
paszkot Turdus viscivorus 1 4
pełzacz leśny Certhia familiaris 30 387
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla   3
piecuszek Phylloscopus trochilus 203 2592
piegża Sylvia curruca 74 818
pierwiosnek Phylloscopus collybita 697 11421
piskliwiec Actitis hypoleucos 2 26
pleszka Phoenicurus phoenicurus 61 510
pliszka górska Motacilla cinerea 17 239
pliszka siwa Motacilla alba 26 198
pliszka żółta Motacilla flava   12
pluszcz Cinclus cinclus 6 35
podróżniczek Luscinia svecica 1 5
pokląskwa Saxicola rubetra 2 50
pokrzywnica Prunella modularis 77 1785
potrzos Emberiza schoeniclus 3 99
puszczyk Strix aluco   5
raniuszek Aegithalos caudatus 103 1803
remiz Remiz pendulinus   58
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 18 394
rudzik Erithacus rubecula 770 18081
sierpówka Streptopelia decaocto   1
sieweczka rzeczna Charadrius dubius   2
sikora uboga Poecile palustris 43 568
słonka Scolopax rusticola 1 7
słowik szary Luscinia luscinia 8 130
sosnówka Periparus ater 44 269
sójka Garrulus glandarius 8 132
sóweczka Glaucidium passerinum 1 7
sroka Pica pica 1 8
srokosz Lanius excubitor 1 8
strumieniówka Locustella fluviatilis 1 53
strzyżyk Troglodytes troglodytes 58 1200
szczygieł Carduelis carduelis 58 1099
szpak Sturnus vulgaris   11
śpiewak Turdus philomelos 135 2066
świergotek drzewny Anthus trivialis 9 118
świergotek łąkowy Anthus pratensis   1
świerszczak Locustella naevia 1 32
świstunka Phylloscopus sibilatrix 36 249
świstunka złotawa Phyloscopus proregulus   1
świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus   4
trzciniak Acrocephalus arundinaceus 2 11
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 11 212
trznadel Emberiza citrinella 8 1132
wilga Oriolus oriolus 1 4
wróbel Passer domesticus   17
zaganiacz Hippolais icterina 12 227
zięba Fringilla coelebs 284 2117
zimorodek Alcedo atthis 29 700
zniczek Regulus ignicapilla 6 95
  RAZEM 5 305 83 024

Karpaty -  Beskid Niski, Polany