facebook

Demo

ac head

Wg. nazw łacińskich

Tabela

NAZWA ŁACIŃSKA
NAZWA POLSKA
2017
1998-2017
Acanthis flammea czeczotka 3 23
Accipiter gentilis jastrząb 1 3
Accipiter nisus krogulec 3 49
Acrocephallus palustris łozówka 26 539
Acrocephalus arundinaceus trzciniak 2 11
Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka 18 394
Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek 11 212
Actitis hypoleucos piskliwiec 2 26
Aegithalos caudatus raniuszek 103 1803
Alcedo atthis zimorodek 29 700
Anas platyrhynchos krzyżówka   1
Anthus pratensis świergotek łąkowy   1
Anthus trivialis świergotek drzewny 9 118
Bonasa bonasia jarząbek   6
Buteo buteo myszołów   11
Calidris alpina biegus zmienny   1
Caprimulgus europaeus lelek   7
Carduelis carduelis szczygieł 58 1099
Certhia brachydactyla pełzacz ogrodowy   3
Certhia familiaris pełzacz leśny 30 387
Charadrius dubius sieweczka rzeczna   2
Chloris chloris dzwoniec 132 311
Cinclus cinclus pluszcz 6 35
Clanga pomarina orlik krzykliwy   2
Coccothraustes coccothraustes grubodziób 125 629
Columba palumbus grzywacz   1
Coracias garrulus kraska   1
Cuculus canorus kukułka   2
Cyanistes caeruleus modraszka 219 5271
Delichon urbicum oknówka   21
Dendrocopos leucotos dzięcioł białogrzbiety 2 37
Dendrocopos major dzięcioł duży 12 114
Dendrocopos medius dziędzioł średni 1 2
Dendrocopos minor dzięciołek 2 71
Dryocopus martius dzięcioł czarny   3
Emberiza citrinella trznadel 8 1132
Emberiza schoeniclus potrzos 3 99
Erithacus rubecula rudzik 770 18081
Erythrina erythrina dziwonia   13
Ficedula albicollis muchołówka białoszyja 1 15
Ficedula hypoleuca muchołówka żałobna 115 631
Ficedula parva muchołówka mała 5 88
Fringilla coelebs zięba 284 2117
Fringilla montifringilla jer 21 217
Garrulus glandarius sójka 8 132
Glaucidium passerinum sóweczka 1 7
Hippolais icterina zaganiacz 12 227
Hirundo rustica dymówka 307 1399
Ixobrychus minutus bączek   1
Jynx torquilla krętogłów 3 24
Lanius collurio gąsiorek 15 100
Lanius excubitor srokosz 1 8
Linaria cannabina makolągwa 16 52
Locustella fluviatilis strumieniówka 1 53
Locustella luscinioides brzęczka   8
Locustella naevia świerszczak 1 32
Loxia curvirostra krzyżodziób świerkowy   4
Luscinia luscinia słowik szary 8 130
Luscinia svecica podróżniczek 1 5
Motacilla alba pliszka siwa 26 198
Motacilla cinerea pliszka górska 17 239
Motacilla flava pliszka żółta   12
Muscicapa striata muchołówka szara 56 335
Nucifraga caryocatactes orzechówka 2 27
Oenanthe oenanthe białorzytka   2
Oriolus oriolus wilga 1 4
Parus major bogatka 172 4373
Passer domesticus wróbel   17
Passer montanus mazurek   1
Periparus ater sosnówka 44 269
Phoenicurus ochruros kopciuszek 48 633
Phoenicurus phoenicurus pleszka 61 510
Phylloscopus collybita pierwiosnek 697 11421
Phylloscopus inornatus świstunka żółtawa   4
Phylloscopus sibilatrix świstunka 36 249
Phylloscopus trochilus piecuszek 203 2592
Phyloscopus proregulus świstunka złotawa   1
Pica pica sroka 1 8
Picus canus dzięcioł zielonosiwy 3 31
Picus viridis dzięcioł zielony   21
Poecile montanus czarnogłówka 67 911
Poecile palustris sikora uboga 43 568
Prunella modularis pokrzywnica 77 1785
Pyrrhula pyrrhula gil 52 1155
Regulus ignicapilla zniczek 6 95
Regulus regulus mysikrólik 21 725
Remiz pendulinus remiz   58
Riparia riparia brzegówka 2 5
Saxicola rubetra pokląskwa 2 50
Saxicola rubicola kląskawka 3 77
Scolopax rusticola słonka 1 7
Serinus serinus kulczyk 119 454
Sitta europaea kowalik 16 89
Spinus spinus czyż 93 1961
Streptopelia decaocto sierpówka   1
Strix aluco puszczyk   5
Sturnus vulgaris szpak   11
Sylvia atricapilla kapturka 524 9478
Sylvia borin gajówka 62 1140
Sylvia communis cierniówka 99 1147
Sylvia curruca piegża 74 818
Sylvia nisoria jarzębatka 1 6
Troglodytes troglodytes strzyżyk 58 1200
Turdus iliacus droździk 1 46
Turdus merula kos 94 1559
Turdus philomelos śpiewak 135 2066
Turdus pilaris kwiczoł 12 184
Turdus viscivorus paszkot 1 4
Upupa epops dudek   1
  RAZEM 5 305 83 024

Karpaty -  Beskid Niski, Polany