facebook

Demo

ac head

Bieżące wyniki - Polany 2018

 
Sumaryczne wyniki dla wszystkich pentad stacji Polany w sezonie 2018 (21.07.2018 - 28.10.2018)
Liczba zaobrączkowanych od początku:
 1102  
Liczba wiadomości własnych od początku:  0  
Liczba retrapów od początku:  452  
Liczba gatunków od początku:
 51  
Gatunki najliczniejsze od początku:  kapturka Sylvia atricapilla  248
   pierwiosnek Phylloscopus collybita   144
   cierniówka Sylvia communis  100

Wyniki z poszczególnych pentad:
Pentada 44    
Termin:
 4.08.2018 - 8.08.2018  
Liczba zaobrączkowanych w pentadzie:  228  
Liczba wiadomości własnych w pentadzie:  0  
Liczba retrapów w pentadzie:  135  
Liczba gatunków w pentadzie:  37  
Gatunki najliczniejsze w pentadzie:
 kapturka Sylvia atricapilla  52
   raniuszek Aegithalos caudatus  28
  pierwiosnek Phylloscopus collybita  18

 

Pentada 43    
Termin:
 30.07.2018 - 3.08.2018  
Liczba zaobrączkowanych w pentadzie:  222  
Liczba wiadomości własnych w pentadzie:  0  
Liczba retrapów w pentadzie:  135  
Liczba gatunków w pentadzie:  33  
Gatunki najliczniejsze w pentadzie:
 kapturka Sylvia atricapilla  52
   pierwiosnek Phylloscopus collybita  30
   cierniówka Sylvia communis  23

 

Pentada 42    
Termin:
 25.07.2018 - 29.07.2018  
Liczba zaobrączkowanych w pentadzie:  309  
Liczba wiadomości własnych w pentadzie:  0  
Liczba retrapów w pentadzie:  105  
Liczba gatunków w pentadzie:  40  
Gatunki najliczniejsze w pentadzie:
 kapturka Sylvia atricapilla  67
   pierwiosnek Phylloscopus collybita  36
   raniuszek Aegithalos caudatus  21

 

Pentada 41 (4 dni)    
Termin:
 21.07.2018 - 24.07.2018  
Liczba zaobrączkowanych w pentadzie:  343  
Liczba wiadomości własnych w pentadzie:  0  
Liczba retrapów w pentadzie:  77  
Liczba gatunków w pentadzie:  31  
Gatunki najliczniejsze w pentadzie:
 kapturka Sylvia atricapilla  77
   pierwiosnek Phylloscopus collybita  60
   cierniówka Sylvia communis  44

Karpaty -  Beskid Niski, Polany